Att vistas på landsbygden, på gårdar, i skog och mark ger glädje och livskraft. Skogen är stark och har alltid gett människan läkande och energi. Alla gynnas av en bättre förståelse för vårt behov av vår natur. Lantbrukare och gårdsbrukare ägnar stor del av dagen utomhus.

Djuren med dess unika förmåga att kommunicera med människan. Forskning visar på att kontakt med djur minskar vår stress och gör oss mer motståndskraftiga mot stress. Det visar sig genom att pulsen, blodtrycket och cortisolhalterna sjunker i blodet och saliven. Relationer mellan djur och människor ökar vår empatiska förmåga och minskar aggressivt beteende. Dessutom är aktiviteterna kring djur meningsfulla eftersom de har ett tydligt syfte.

Trädgårdsvistelse och sysslor i trädgårdar påvisar också minskad stress, ökat välbefinnande och minskad smärta. Människor som är fysiskt aktiva i naturen förbättrar både självkänsla, humör och ökar sin livskvalitet.

En annan viktig faktor är att förstå och få uppleva att det är viktigt att ha goda mat- och sovvanor. Medvetenhet om sina val gällande egentillverkat, närproducerat, ekologiskt och svenskt är viktigt för såväl individen som ett hållbart samhälle. Här på Oxhagen serveras också eget vilt. Vi tar tillvara på frukt, bär och svamp som vi tillagar och äter.

Naturen har alltid varit en källa till ny kraft och näring för människor. Vi lever i den och med den. På Oxhagen gård ges spännande och givande möjligheter till ny kunskap, stimulans och rekreation.

Vi arbetar mot kommuner, näringsliv, försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting, organisationer, företag och privatpersoner.

Oxhagen gård är Stockholms läns första och fortfarande enda Grön Arena-gård.


Idag har jag fyra brukare mellan 12-45 år med olika utmaningar och livssituationer som kommer regelbundet hit för meningsfulla dagar, för att växa som människa och må bra.

Hemma hos oss kan du tanka energi och lämna stressen bakom dig. Här kan du känna dig välkommen oavsett bakgrund eller tillhörighet.

Vi arbetar för att skapa nya möjligheter för människor att må bra och få nya perspektiv, allt efter behov och intresse. Ett samarbete som främjar människor, naturen och gårdens utveckling.

2014 genomförde jag en kurs hos Hushållningssällskapet som certifierar gårdar till Grön Arena och var en av dem som blev godkänd. Syftet är att utveckla gårdar som då kan erbjuda tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Varje Grön Arena-gård är unik och arbetar utifrån sina förutsättningar och behov samt anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité.

Meningsfulla dagar med sysselsättning under handledning där man lätt ser resultat skänker stor tillfredsställelse. Vi tar gemensamt hand om gården och dess djur, var och en efter egen förmåga. Sysslorna varierar med årstiderna och stor del av dagen är vi utomhus.
2021 blev jag nominerad och tilldelades Ellenfonden:


"Karin har via sin Gröna Arena, den enda certifierade i Stockholmsområdet, hjälpt ungdomar tillbaka och vidare i livet. Hon har med omsorg och omtanke tagit sig an ungdomar som behöver olika stöd även utanför Grön Arena. Det är den typ av medmänniskor som vi vill uppmuntra, som bryr sig och ger ungdomar en extra vuxen att luta sig mot ibland när det behövs.”


Vilken ynnest, en överväldigande eloge att bli utsedd till den person som lever upp till Ullas ideal - att stå upp för barn och ungas rättigheter och hälsa samt ta parti för de som har det svårt. 


Tack Anders Tärnell, Ellenfonden